سیمان سیاه فله تیپ 2 ماهان کرمان

5 5 0 1 Product
1,123,670 تومان توليد کننده: سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان توسعه ماهان کرمان

مشخصات

تیپ 2
سیاه
فله ای
ASTM C150
ساخت های حجیم مانند سدهای وزنی - لوله های بتنی، كانال های آبیاری، فنداسیون ها و كانال های آب و فاضلاب
این سیمان اصلاح شده نوع 1 می باشد که حرارت زایی در آن تعدیل شده و تا حدی حمله سولفاتها به بتن را خنثی می کند - مقاومت مکانیکی مناسب
عالی
1 الی 2 روز
محصولات مرتبط
افزودن دیدگاه